www.gnosjomusikskola.se
Ny rektor
AVGIFTER 2019
Enskild undervisning   850 kr Enskild underv syskon   680 kr Gruppundervisning     650 kr Gruppunderv syskon   520 kr Instrumenthyra   300 kr Körsång       0 kr Orkester       0 kr Från och med vårterminen 2019 är avgiften 850:- vid enskild undervisning (20 min.) och 650:- per termin vid gruppundervisning. Kör och orkester är gratis. Syskonrabatt tillämpas, vilket innebär att äldsta syskonet betalar hel avgift, medan yngre syskon får betala 680:- resp 520:- för gruppundervisning. Första åren eleven går i Musikskolan kan denna få hyra instrument till en kostnad av 300:- per termin. (Gäller ej piano, gitarr och slagverk). Syskonrabatt tillämpas ej på instrumenthyra. Anmälan gäller tillsvidare men avgiften betalas för en termin i taget. Terminsavgiften ska betalas när eleven blivit erbjuden tre lektioner / orkesterövningar. Erlagda avgifter återbetalas inte. Undantagsvis kan dock vid långvarig sjukdom eller avflyttning från kommunen del av erlagd avgift återbetalas. Vårterminens alla avgifter bestäms i november av Kommunfullmäktige. Musikskolan är skyldig att erbjuda eleven minst 28 lektioner/speltillfällen per läsår. Eleverna får själva köpa och betala de noter och övrigt arbetsmaterial som läraren anvisar. Som Ni säkert vet har Musikskolan begränsade resurser. Vi kan därför inte tillmötesgå varje önskemål om enskild undervisning.