www.gnosjomusikskola.se
Ny rektor

ORKESTRARNA - KÖREN

Uppstråket En stråkorkester för första års stråkarna. Övar torsdagar kl 17:00-17:40 endast vissa veckor. Här ser du repetitionsplanen för vt19. Ledare: Jonny Johansson Finstämmarna Övar torsdagar 17:00-17:40  i Bäckaskolans musiksal. Här ser du repetitionsplanen för vt19. Ledare: Jonny Johansson Kammarorkestern Övar torsdagar 17:10-18:00 i sal Tutti i musikskolan. Här ser du repplanen för vt19. Ledare: Marie Åberg 
STRÅK BLÅS
Nybörjarblåset Under första spelåret spelar tvärflöjter, saxofoner och bleckblås (trumpet, kornett, baryton m.m.) tillsammans i orkestern. Ensemblen övar inte regelbundet utan träffas några gånger på hösten och några gånger på våren inför någon av våra konserter. Järnbandet Järnbandet är en blåsorkester för de elever som kommit en bit på väg på instrumentet. Vanligtvis börjar man där andra eller tredje spelåret. Vissa perioder delar vi oss i mindre grupper. Övningstiden är vissa onsdagar kl 17:00 - 17:50. Här ser du repplanen för vt19.
Kören Kören övar tisdagar kl 17:00 i Bäckaskolans musiksal. Ledare: Maria Nilsson
KÖREN