AVGIFTER 2019

 

Enskild undervisning 850 kr
Enskild undervisning syskon 680 kr
Gruppundervisning 650 kr
Gruppundervisning syskon 520 kr
Instrumenthyra 300 kr
Körsång 0 kr
Orkester 0 kr

Från och med vårterminen 2019 är avgiften 850:- vid enskild undervisning (20 min.) och 650:- per termin vid gruppundervisning. Kör och orkester är gratis. Syskonrabatt tillämpas, vilket innebär att äldsta syskonet betalar hel avgift, medan yngre syskon får betala 680:- resp 520:- för gruppundervisning. Första åren eleven går i Musikskolan kan denna få hyra instrument till en kostnad av 300:- per termin. (Gäller ej piano, gitarr och slagverk). Syskonrabatt tillämpas ej på instrumenthyra.
Anmälan gäller tillsvidare men avgiften betalas för en termin i taget. Terminsavgiften ska betalas när eleven blivit erbjuden tre lektioner /orkesterövningar. Erlagda avgifter återbetalas inte. Undantagsvis kan dock vid långvarig sjukdom eller avflyttning från kommunen del av erlagd avgift återbetalas. Vårterminens alla avgifter bestäms i november av Kommunfullmäktige.
Musikskolan är skyldig att erbjuda eleven mins 28 lektioner/speltillfällen per läsår. Eleverna får själva köpa och de noter och övrigt arbetsmaterial som läraren anvisar.
Som Ni säkert vet har Musikskolan begränsade resurser. Vi kan därför inte tillmötesgå varje önskemål om enskild undervisning.