Ensembler – Kör – Rockband

Ensembleverksamheten betyder mycket för både musikskolan och eleverna. Där träffas vi, övar, ha roligt och hittar på diverse aktiviter såsom konserter, aktiviteter, resor med mera. Här nedan kan du se en del av vår verksamhet.

STRÅK

Vi har fyra stråkorkesterar:
Uppstråket – första spelåret där vi träffas vissa veckor, cirka en gång/månad på våren. Torsdagar kl 17:00-17:40 Ledare: Jonny Johansson. Repplan HT19 finns här.

Finstämmarna – från andra spelåret. Vi träffas som regel varje vecka och spelar låtar i blandad stil. Torsdagar kl 17:00-17:40 Ledare: Jonny Johansson. Repplan HT19 finns här.

Lilla Kammarorkestern – en introduktion till Kammarorkesterspelet med ökad svårighetsgrad. Torsdagar kl 16:50-17:30 Ledare: Marie Åberg. Repplan HT19 finns här.

Kammarorkestern – består mestadels av högstadie- och gymnasieelever. De spelar blandad repertoar med tonvikt på klassiskt.
Torsdagar: 17:10-18:00 Ledare: Marie Åberg. Repplan HT19 finns här.

BLÅS

Nybörjarblåset
Under första spelåret spelar tvärflöjter, saxofoner och bleckblås (trumpet, kornett, baryton m.m.) tillsammans i orkestern. Ensemblen övar inte  regelbundet utan träffas några gånger på hösten och några gånger på våren inför någon av våra konserter.

Järnbandet
Järnbandet är en blåsorkester för de elever som kommit en bit på väg på instrumentet. Vanligtvis börjar man där andra eller tredje spelåret. Vissa perioder delar vi oss i mindre grupper. Övningstiden är vissa onsdagar kl 17:00 – 17:50. Repplan HT19 finns här.

KÖR

Kören övar tisdagar kl 17:00 i musikskolan. Ledare: Maria Nilsson

ROCKBAND

Ledare: Stefan Kardebratt