AVGIFTER 2022

 

Enskild undervisning 900 kr
Enskild undervisning syskon 721 kr
Gruppundervisning 688 kr
Gruppundervisning syskon 550 kr
Instrumenthyra 318 kr
Körsång 0 kr
Orkester 0 kr

Från och med vårterminen 2022 är avgiften 900:- vid enskild undervisning (20 min.) och 688:- per termin vid gruppundervisning. Kör och orkester är gratis. Syskonrabatt tillämpas, vilket innebär att äldsta syskonet betalar hel avgift, medan yngre syskon får betala 721:- resp 550:- för gruppundervisning.
Första åren eleven går i Musikskolan kan man få hyra instrument till en kostnad av 318:- per termin. Vi har även ett begränsat antal gitarrer för uthyrning, så först till kvarn gäller där. Piano och slagverk hyrs ej ut. Syskonrabatt tillämpas ej på instrumenthyra.
Anmälan gäller tillsvidare men avgiften betalas för en termin i taget. Terminsavgiften ska betalas när eleven blivit erbjuden tre lektioner /orkesterövningar. Erlagda avgifter återbetalas inte. Undantagsvis kan dock vid långvarig sjukdom eller avflyttning från kommunen del av erlagd avgift återbetalas. Vårterminens alla avgifter bestäms i november av Kommunfullmäktige.
Musikskolan är skyldig att erbjuda eleven mins 28 lektioner/speltillfällen per läsår. Eleverna får själva köpa och de noter och övrigt arbetsmaterial som läraren anvisar.
Som Ni säkert vet har Musikskolan begränsade resurser. Vi kan därför inte tillmötesgå varje önskemål om enskild undervisning.

Translate »