AVGIFTER 2023

 

Enskild undervisning 953 kr
Enskild undervisning syskon 762 kr
Gruppundervisning 728 kr
Gruppundervisning syskon 582 kr
Instrumenthyra 336 kr
Körsång 0 kr
Orkester 0 kr

Från och med vårterminen 2023 är avgiften 953:- vid enskild undervisning (20 min.) och 728:- per termin vid gruppundervisning. Kör och orkester är gratis. Syskonrabatt tillämpas, vilket innebär att äldsta syskonet betalar hel avgift, medan yngre syskon får betala 762:- resp 582:- för gruppundervisning.
Första åren eleven går i Musikskolan kan man få hyra instrument till en kostnad av 336:- per termin. Vi har även ett begränsat antal gitarrer för uthyrning, så först till kvarn gäller där. Piano och slagverk hyrs ej ut. Syskonrabatt tillämpas ej på instrumenthyra.
Anmälan gäller tillsvidare men avgiften betalas för en termin i taget. Terminsavgiften ska betalas när eleven blivit erbjuden tre lektioner /orkesterövningar. Erlagda avgifter återbetalas inte. Undantagsvis kan dock vid långvarig sjukdom eller avflyttning från kommunen del av erlagd avgift återbetalas. Vårterminens alla avgifter bestäms i november av Kommunfullmäktige.
Musikskolan är skyldig att erbjuda eleven mins 28 lektioner/speltillfällen per läsår. Eleverna får själva köpa och de noter och övrigt arbetsmaterial som läraren anvisar.
Som Ni säkert vet har Musikskolan begränsade resurser. Vi kan därför inte tillmötesgå varje önskemål om enskild undervisning.

Translate »